Jadwal Lengkap Pertandingan Indonesia Super League 2013 Terbaru

Inilah jadwal lengkap kompetisi Indonesia Super League yang telah diperbaharui terkait dengan adanya pelatnan TIMNAS menghadapi Pra Piala Asia 2013

Bulan Maret 2013

 • 13-Mar-13 : PERSISAM     vs    PERSIWA
 • 13-Mar-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIDAFON
 • 13-Mar-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSIRAM
 • 13-Mar-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSIPURA
 • 13-Mar-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSITA
 • 13-Mar-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIB
 • 14-Mar-13 : PERSIJA     vs    PERSEPAM MU
 • 16-Mar-13 : PSPS     vs    PERSELA
 • 17-Mar-13 : PERSITA     vs    GRESIK UNITED
 • 17-Mar-13 : PERSIB     vs    AREMA INDONESIA
 • 26-Mar-13 : PERSIDAFON     vs    PERSISAM
 • 26-Mar-13 : PERSIRAM     vs    MITRA KUKAR
 • 26-Mar-13 : PERSEPAM MU     vs    SRIWIJAYA FC
 • 27-Mar-13 : PERSELA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 28-Mar-13 : PERSIPURA     vs    PSPS
 • 28-Mar-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    BARITO PUTERA
 • 28-Mar-13 : PERSIWA     vs    PERSIJA
 • 30-Mar-13 : PERSIB     vs    GRESIK UNITED
 • 30-Mar-13 : PERSIDAFON     vs    MITRA KUKAR
 • 30-Mar-13 : PERSIJA     vs    PERSIRAM
 • 30-Mar-13 : PERSEPAM MU     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 31-Mar-13 : PERSELA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 31-Mar-13 : PERSITA     vs    AREMA INDONESIA
 • 31-Mar-13 : PERSIPURA     vs    PERSIJA
 • 31-Mar-13 : PERSIWA     vs    PSPS

Bulan April 2013

 • 3-Apr-13 : PERSIB     vs    BARITO PUTERA
 • 6-Apr-13 : PERSIRAM     vs    PERSISAM
 • 7-Apr-13 : PERSIB     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 7-Apr-13 : MITRA KUKAR     vs    BARITO PUTERA
 • 7-Apr-13 : PSPS     vs    PERSIDAFON
 • 9-Apr-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSELA
 • 10-Apr-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSEPAM MU
 • 11-Apr-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 13-Apr-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSELA
 • 13-Apr-13 : PERSIJA     vs    PERSIDAFON
 • 13-Apr-13 : PSPS     vs    PERSIRAM
 • 14-Apr-13 : PERSISAM     vs    BARITO PUTERA
 • 14-Apr-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIPURA
 • 15-Apr-13 : PERSIB     vs    PERSITA
 • 16-Apr-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSIWA
 • 17-Apr-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSEPAM MU
 • 18-Apr-13 : PERSISAM     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 20-Apr-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIWA
 • 20-Apr-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSIPURA
 • 21-Apr-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSITA
 • 21-Apr-13 : PERSELA     vs    PERSIB
 • 23-Apr-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PSPS
 • 24-Apr-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSIJA
 • 24-Apr-13 : PERSIWA     vs    AREMA INDONESIA
 • 24-Apr-13 : PERSIRAM     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 24-Apr-13 : PERSIDAFON     vs    SRIWIJAYA FC
 • 24-Apr-13 : PERSIPURA     vs    GRESIK UNITED
 • 25-Apr-13 : PERSISAM     vs    MITRA KUKAR
 • 27-Apr-13 : BARITO PUTERA     vs    PSPS
 • 27-Apr-13 : PERSELA     vs    PERSITA
 • 28-Apr-13 : PERSIDAFON     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 28-Apr-13 : PERSIRAM     vs    SRIWIJAYA FC
 • 28-Apr-13 : PERSIWA     vs    GRESIK UNITED
 • 28-Apr-13 : PERSIPURA     vs    AREMA INDONESIA
 • 28-Apr-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIJA
 • 28-Apr-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSIB

Bulan Mei 2013

 • 11-May-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIDAFON
 • 11-May-13 : PSPS     vs    BARITO PUTERA
 • 11-May-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSIWA
 • 11-May-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSISAM
 • 11-May-13 : PERSIJA     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 12-May-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSIPURA
 • 12-May-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSIRAM
 • 12-May-13 : PERSIB     vs    PERSELA
 • 14-May-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSIWA
 • 14-May-13 : PERSITA     vs    PERSEPAM MU
 • 15-May-13 : PSPS     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 15-May-13 : PERSIJA     vs    BARITO PUTERA
 • 16-May-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSIDAFON
 • 17-May-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIRAM
 • 18-May-13 : PERSITA     vs    PERSELA
 • 19-May-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSIPURA
 • 19-May-13 : PERSIB     vs    PERSEPAM MU
 • 21-May-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSISAM
 • 21-May-13 : BARITO PUTERA     vs    MITRA KUKAR
 • 22-May-13 : PERSIDAFON     vs    PSPS
 • 22-May-13 : PERSELA     vs    AREMA INDONESIA
 • 22-May-13 : PERSIRAM     vs    PERSIJA
 • 23-May-13 : PERSEPAM MU     vs    GRESIK UNITED
 • 24-May-13 : PERSIWA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 24-May-13 : PERSIPURA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 25-May-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSISAM
 • 25-May-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    MITRA KUKAR
 • 25-May-13 : PERSITA     vs    PERSIB
 • 25-May-13 : PERSIJA     vs    PERSIWA
 • 26-May-13 : PERSIRAM     vs    PSPS
 • 26-May-13 : PERSEPAM MU     vs    AREMA INDONESIA
 • 26-May-13 : PERSELA     vs    GRESIK UNITED
 • 26-May-13 : PERSIDAFON     vs    PERSIJA
 • 26-May-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSELA
 • 28-May-13 : PERSIWA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 28-May-13 : PERSIPURA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 29-May-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSEPAM MU
 • 30-May-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSITA

Bulan Juni 2013

 • 1-Jun-13 : PERSISAM     vs    PERSIRAM
 • 1-Jun-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSIB
 • 1-Jun-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSIDAFON
 • 2-Jun-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 2-Jun-13 : PSPS     vs    PERSIPURA
 • 2-Jun-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSEPAM MU
 • 4-Jun-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSIRAM
 • 4-Jun-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSITA
 • 5-Jun-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSIB
 • 6-Jun-13 : PERSISAM     vs    PERSIDAFON
 • 7-Jun-13 : PSPS     vs    PERSIWA
 • 8-Jun-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSELA
 • 8-Jun-13 : PERSIJA     vs    PERSIPURA
 • 9-Jun-13 : AREMA INDONESIA     vs    GRESIK UNITED
 • 9-Jun-13 : PERSITA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 11-Jun-13 : PERSIDAFON     vs    BARITO PUTERA
 • 11-Jun-13 : PERSIRAM     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 11-Jun-13 : PERSIB     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 12-Jun-13 : PERSIPURA     vs    PERSISAM
 • 12-Jun-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSIJA
 • 12-Jun-13 : PERSIWA     vs    MITRA KUKAR
 • 12-Jun-13 : PERSELA     vs    PSPS
 • 15-Jun-13 : PERSIDAFON     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 15-Jun-13 : PERSIB     vs    SRIWIJAYA FC
 • 15-Jun-13 : PERSIRAM     vs    BARITO PUTERA
 • 15-Jun-13 : PERSITA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 16-Jun-13 : PERSIPURA     vs    MITRA KUKAR
 • 16-Jun-13 : PERSELA     vs    PERSIJA
 • 16-Jun-13 : PERSEPAM MU     vs    PSPS
 • 16-Jun-13 : PERSIWA     vs    PERSISAM
 • 18-Jun-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    AREMA INDONESIA
 • 19-Jun-13 : SRIWIJAYA FC     vs    GRESIK UNITED
 • 20-Jun-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIPURA
 • 21-Jun-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSIWA
 • 22-Jun-13 : PERSIJA     vs    PERSIB
 • 22-Jun-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSEPAM MU
 • 22-Jun-13 : PSPS     vs    PERSITA
 • 23-Jun-13 : PERSIDAFON     vs    PERSIRAM
 • 23-Jun-13 : PERSISAM     vs    PERSELA
 • 23-Jun-13 : SRIWIJAYA FC     vs    AREMA INDONESIA
 • 24-Jun-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    GRESIK UNITED
 • 25-Jun-13 : PSPS     vs    PERSIB
 • 25-Jun-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSIPURA
 • 26-Jun-13 : PERSISAM     vs    PERSEPAM MU
 • 26-Jun-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIWA
 • 26-Jun-13 : PERSIJA     vs    PERSITA
 • 27-Jun-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSELA
 • 29-Jun-13 : GRESIK UNITED     vs    PSPS
 • 29-Jun-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 30-Jun-13 : PERSIB     vs    PERSISAM
 • 30-Jun-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSIJA

Bulan Juli 2013

 • 2-Jul-13 : PERSITA     vs    MITRA KUKAR
 • 3-Jul-13 : PERSIWA     vs    PERSIRAM
 • 3-Jul-13 : PERSELA     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 3-Jul-13 : PERSIPURA     vs    PERSIDAFON
 • 3-Jul-13 : PERSEPAM MU     vs    BARITO PUTERA
 • 4-Jul-13 : AREMA INDONESIA     vs    PSPS
 • 5-Jul-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSIJA
 • 6-Jul-13 : PERSIB     vs    MITRA KUKAR
 • 6-Jul-13 : PERSELA     vs    BARITO PUTERA
 • 7-Jul-13 : PERSIPURA     vs    PERSIRAM
 • 7-Jul-13 : PERSITA     vs    PERSISAM
 • 7-Jul-13 : PERSIWA     vs    PERSIDAFON
 • 7-Jul-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 19-Jul-13 : MITRA KUKAR     vs    AREMA INDONESIA
 • 20-Jul-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSITA
 • 21-Jul-13 : PERSIDAFON     vs    PERSEPAM MU
 • 21-Jul-13 : PERSIJA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 21-Jul-13 : PERSIRAM     vs    PERSELA
 • 22-Jul-13 : PSPS     vs    SRIWIJAYA FC
 • 23-Jul-13 : PERSISAM     vs    AREMA INDONESIA
 • 24-Jul-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSITA
 • 25-Jul-13 : PERSIDAFON     vs    PERSELA
 • 25-Jul-13 : PERSIRAM     vs    PERSEPAM MU
 • 25-Jul-13 : MITRA KUKAR     vs    GRESIK UNITED
 • 26-Jul-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSIB
 • 27-Jul-13 : PSPS     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 28-Jul-13 : PERSIWA     vs    PERSIPURA
 • 28-Jul-13 : PERSIJA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 29-Jul-13 : PERSISAM     vs    GRESIK UNITED
 • 30-Jul-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIB

Bulan Agustus 2013

 • 20-Aug-13 : PERSITA     vs    PERSIRAM
 • 20-Aug-13 : PERSIB     vs    PERSIDAFON
 • 21-Aug-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 21-Aug-13 : AREMA INDONESIA     vs    BARITO PUTERA
 • 22-Aug-13 : PERSELA     vs    PERSIPURA
 • 23-Aug-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSIWA
 • 24-Aug-13 : GRESIK UNITED     vs    BARITO PUTERA
 • 24-Aug-13 : SRIWIJAYA FC     vs    MITRA KUKAR
 • 24-Aug-13 : PERSIB     vs    PERSIRAM
 • 25-Aug-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 25-Aug-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSISAM
 • 25-Aug-13 : PERSITA     vs    PERSIDAFON
 • 26-Aug-13 : PSPS     vs    PERSIJA
 • 27-Aug-13 : PERSELA     vs    PERSIWA
 • 27-Aug-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSIPURA
 • 28-Aug-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    MITRA KUKAR
 • 29-Aug-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSISAM

Bulan September 2013

 • 3-Sep-13 : BARITO PUTERA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 3-Sep-13 : PERSIPURA     vs    PERSIB
 • 3-Sep-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    SRIWIJAYA FC
 • 3-Sep-13 : PERSIRAM     vs    GRESIK UNITED
 • 3-Sep-13 : MITRA KUKAR     vs    PSPS
 • 3-Sep-13 : PERSIDAFON     vs    AREMA INDONESIA
 • 3-Sep-13 : PERSIWA     vs    PERSITA
 • 3-Sep-13 : PERSISAM     vs    PERSIJA
 • 7-Sep-13 : PERSISAM     vs    PSPS
 • 7-Sep-13 : PERSIPURA     vs    PERSITA
 • 7-Sep-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 7-Sep-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSELA
 • 7-Sep-13 : PERSIRAM     vs    AREMA INDONESIA
 • 7-Sep-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSIJA
 • 7-Sep-13 : PERSIWA     vs    PERSIB
 • 7-Sep-13 : BARITO PUTERA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 7-Sep-13 : PERSIDAFON     vs    GRESIK UNITED

Jadwal baru Sriwijaya FC ISL 2013

Jadwal baru Sriwijaya FC ISL 2013

 • 13-Mar-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    PERSITA
 • 26-Mar-13    :    PERSEPAM MU     vs    SRIWIJAYA FC
 • 31-Mar-13    :    PERSELA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 16-Apr-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    PERSIWA
 • 20-Apr-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    PERSIPURA
 • 24-Apr-13    :    PERSIDAFON     vs    SRIWIJAYA FC
 • 28-Apr-13    :    PERSIRAM     vs    SRIWIJAYA FC
 • 12-May-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    PERSIRAM
 • 16-May-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    PERSIDAFON
 • 24-May-13    :    PERSIWA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 26-May-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    PERSELA
 • 28-May-13    :    PERSIPURA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 29-May-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    PERSEPAM MU
 • 9-Jun-13    :    PERSITA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 15-Jun-13    :    PERSIB     vs    SRIWIJAYA FC
 • 19-Jun-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    GRESIK UNITED
 • 23-Jun-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    AREMA INDONESIA
 • 29-Jun-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 22-Jul-13    :    PSPS     vs    SRIWIJAYA FC
 • 28-Jul-13    :    PERSIJA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 24-Aug-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    MITRA KUKAR
 • 29-Aug-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    PERSISAM
 • 3-Sep-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    SRIWIJAYA FC
 • 7-Sep-13    :    BARITO PUTERA     vs    SRIWIJAYA FC

Jadwal baru PSPS ISL 2013

Jadwal baru PSPS ISL 2013

 • 16-Mar-13    :    PSPS     vs    PERSELA
 • 28-Mar-13    :    PERSIPURA     vs    PSPS
 • 31-Mar-13    :    PERSIWA     vs    PSPS
 • 7-Apr-13    :    PSPS     vs    PERSIDAFON
 • 13-Apr-13    :    PSPS     vs    PERSIRAM
 • 23-Apr-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PSPS
 • 27-Apr-13    :    BARITO PUTERA     vs    PSPS
 • 11-May-13    :    PSPS     vs    BARITO PUTERA
 • 15-May-13    :    PSPS     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 22-May-13    :    PERSIDAFON     vs    PSPS
 • 26-May-13    :    PERSIRAM     vs    PSPS
 • 2-Jun-13    :    PSPS     vs    PERSIPURA
 • 7-Jun-13    :    PSPS     vs    PERSIWA
 • 12-Jun-13    :    PERSELA     vs    PSPS
 • 16-Jun-13    :    PERSEPAM MU     vs    PSPS
 • 22-Jun-13    :    PSPS     vs    PERSITA
 • 25-Jun-13    :    PSPS     vs    PERSIB
 • 29-Jun-13    :    GRESIK UNITED     vs    PSPS
 • 4-Jul-13    :    AREMA INDONESIA     vs    PSPS
 • 22-Jul-13    :    PSPS     vs    SRIWIJAYA FC
 • 27-Jul-13    :    PSPS     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 26-Aug-13    :    PSPS     vs    PERSIJA
 • 3-Sep-13    :    MITRA KUKAR     vs    PSPS
 • 7-Sep-13    :    PERSISAM     vs    PSPS

Jadwal baru Persiwa ISL 2013

Jadwal baru Persiwa ISL 2013

 • 13-Mar-13    :    PERSISAM     vs    PERSIWA
 • 28-Mar-13    :    PERSIWA     vs    PERSIJA
 • 31-Mar-13    :    PERSIWA     vs    PSPS
 • 16-Apr-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    PERSIWA
 • 20-Apr-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIWA
 • 24-Apr-13    :    PERSIWA     vs    AREMA INDONESIA
 • 28-Apr-13    :    PERSIWA     vs    GRESIK UNITED
 • 11-May-13    :    AREMA INDONESIA     vs    PERSIWA
 • 14-May-13    :    GRESIK UNITED     vs    PERSIWA
 • 24-May-13    :    PERSIWA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 25-May-13    :    PERSIJA     vs    PERSIWA
 • 28-May-13    :    PERSIWA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 7-Jun-13    :    PSPS     vs    PERSIWA
 • 12-Jun-13    :    PERSIWA     vs    MITRA KUKAR
 • 16-Jun-13    :    PERSIWA     vs    PERSISAM
 • 21-Jun-13    :    BARITO PUTERA     vs    PERSIWA
 • 26-Jun-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIWA
 • 3-Jul-13    :    PERSIWA     vs    PERSIRAM
 • 7-Jul-13    :    PERSIWA     vs    PERSIDAFON
 • 28-Jul-13    :    PERSIWA     vs    PERSIPURA
 • 23-Aug-13    :    PERSEPAM MU     vs    PERSIWA
 • 27-Aug-13    :    PERSELA     vs    PERSIWA
 • 3-Sep-13    :    PERSIWA     vs    PERSITA
 • 7-Sep-13    :    PERSIWA     vs    PERSIB

Jadwal Baru Persita ISL 2013

Jadwal Baru Persita ISL 2013

 • 13-Mar-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    PERSITA
 • 17-Mar-13    :    PERSITA     vs    GRESIK UNITED
 • 31-Mar-13    :    PERSITA     vs    AREMA INDONESIA
 • 15-Apr-13    :    PERSIB     vs    PERSITA
 • 21-Apr-13    :    PERSEPAM MU     vs    PERSITA
 • 27-Apr-13    :    PERSELA     vs    PERSITA
 • 14-May-13    :    PERSITA     vs    PERSEPAM MU
 • 18-May-13    :    PERSITA     vs    PERSELA
 • 25-May-13    :    PERSITA     vs    PERSIB
 • 30-May-13    :    GRESIK UNITED     vs    PERSITA
 • 4-Jun-13    :    AREMA INDONESIA     vs    PERSITA
 • 9-Jun-13    :    PERSITA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 15-Jun-13    :    PERSITA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 22-Jun-13    :    PSPS     vs    PERSITA
 • 26-Jun-13    :    PERSIJA     vs    PERSITA
 • 2-Jul-13    :    PERSITA     vs    MITRA KUKAR
 • 7-Jul-13    :    PERSITA     vs    PERSISAM
 • 20-Jul-13    :    BARITO PUTERA     vs    PERSITA
 • 24-Jul-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSITA
 • 20-Aug-13    :    PERSITA     vs    PERSIRAM
 • 25-Aug-13    :    PERSITA     vs    PERSIDAFON
 • 3-Sep-13    :    PERSIWA     vs    PERSITA
 • 7-Sep-13    :    PERSIPURA     vs    PERSITA

Jadwal baru Persisam ISL 2013

Jadwal baru Persisam ISL 2013

 • 13-Mar-13    :    PERSISAM     vs    PERSIWA
 • 26-Mar-13    :    PERSIDAFON     vs    PERSISAM
 • 6-Apr-13    :    PERSIRAM     vs    PERSISAM
 • 14-Apr-13    :    PERSISAM     vs    BARITO PUTERA
 • 18-Apr-13    :    PERSISAM     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 25-Apr-13    :    PERSISAM     vs    MITRA KUKAR
 • 11-May-13    :    MITRA KUKAR     vs    PERSISAM
 • 21-May-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSISAM
 • 25-May-13    :    BARITO PUTERA     vs    PERSISAM
 • 1-Jun-13    :    PERSISAM     vs    PERSIRAM
 • 6-Jun-13    :    PERSISAM     vs    PERSIDAFON
 • 12-Jun-13    :    PERSIPURA     vs    PERSISAM
 • 16-Jun-13    :    PERSIWA     vs    PERSISAM
 • 23-Jun-13    :    PERSISAM     vs    PERSELA
 • 26-Jun-13    :    PERSISAM     vs    PERSEPAM MU
 • 30-Jun-13    :    PERSIB     vs    PERSISAM
 • 7-Jul-13    :    PERSITA     vs    PERSISAM
 • 23-Jul-13    :    PERSISAM     vs    AREMA INDONESIA
 • 29-Jul-13    :    PERSISAM     vs    GRESIK UNITED
 • 25-Aug-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSISAM
 • 29-Aug-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    PERSISAM
 • 3-Sep-13    :    PERSISAM     vs    PERSIJA
 • 7-Sep-13    :    PERSISAM     vs    PSPS

Jadwal Baru Persiram ISL 2013

Jadwal Baru Persiram ISL 2013

 • 13-Mar-13    :    BARITO PUTERA     vs    PERSIRAM
 • 26-Mar-13    :    PERSIRAM     vs    MITRA KUKAR
 • 30-Mar-13    :    PERSIJA     vs    PERSIRAM
 • 6-Apr-13    :    PERSIRAM     vs    PERSISAM
 • 13-Apr-13    :    PSPS     vs    PERSIRAM
 • 24-Apr-13    :    PERSIRAM     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 28-Apr-13    :    PERSIRAM     vs    SRIWIJAYA FC
 • 12-May-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    PERSIRAM
 • 17-May-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIRAM
 • 22-May-13    :    PERSIRAM     vs    PERSIJA
 • 26-May-13    :    PERSIRAM     vs    PSPS
 • 1-Jun-13    :    PERSISAM     vs    PERSIRAM
 • 4-Jun-13    :    MITRA KUKAR     vs    PERSIRAM
 • 11-Jun-13    :    PERSIRAM     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 15-Jun-13    :    PERSIRAM     vs    BARITO PUTERA
 • 23-Jun-13    :    PERSIDAFON     vs    PERSIRAM
 • 3-Jul-13    :    PERSIWA     vs    PERSIRAM
 • 7-Jul-13    :    PERSIPURA     vs    PERSIRAM
 • 21-Jul-13    :    PERSIRAM     vs    PERSELA
 • 25-Jul-13    :    PERSIRAM     vs    PERSEPAM MU
 • 20-Aug-13    :    PERSITA     vs    PERSIRAM
 • 24-Aug-13    :    PERSIB     vs    PERSIRAM
 • 3-Sep-13    :    PERSIRAM     vs    GRESIK UNITED
 • 7-Sep-13    :    PERSIRAM     vs    AREMA INDONESIA

Jadwal Baru Persipura ISL 2013

Jadwal Baru Persipura ISL 2013

 • 13-Mar-13    :    MITRA KUKAR     vs    PERSIPURA
 • 28-Mar-13    :    PERSIPURA     vs    PSPS
 • 31-Mar-13    :    PERSIPURA     vs    PERSIJA
 • 14-Apr-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIPURA
 • 20-Apr-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    PERSIPURA
 • 24-Apr-13    :    PERSIPURA     vs    GRESIK UNITED
 • 28-Apr-13    :    PERSIPURA     vs    AREMA INDONESIA
 • 12-May-13    :    AREMA INDONESIA     vs    PERSIPURA
 • 19-May-13    :    GRESIK UNITED     vs    PERSIPURA
 • 24-May-13    :    PERSIPURA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 28-May-13    :    PERSIPURA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 2-Jun-13    :    PSPS     vs    PERSIPURA
 • 8-Jun-13    :    PERSIJA     vs    PERSIPURA
 • 12-Jun-13    :    PERSIPURA     vs    PERSISAM
 • 16-Jun-13    :    PERSIPURA     vs    MITRA KUKAR
 • 20-Jun-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIPURA
 • 25-Jun-13    :    BARITO PUTERA     vs    PERSIPURA
 • 3-Jul-13    :    PERSIPURA     vs    PERSIDAFON
 • 7-Jul-13    :    PERSIPURA     vs    PERSIRAM
 • 28-Jul-13    :    PERSIWA     vs    PERSIPURA
 • 22-Aug-13    :    PERSELA     vs    PERSIPURA
 • 27-Aug-13    :    PERSEPAM MU     vs    PERSIPURA
 • 3-Sep-13    :    PERSIPURA     vs    PERSIB
 • 7-Sep-13    :    PERSIPURA     vs    PERSITA

Jadwal baru Persija ISL 2013

Jadwal baru Persija ISL 2013

 • 14-Mar-13    :    PERSIJA     vs    PERSEPAM MU
 • 28-Mar-13    :    PERSIWA     vs    PERSIJA
 • 30-Mar-13    :    PERSIJA     vs    PERSIRAM
 • 31-Mar-13    :    PERSIPURA     vs    PERSIJA
 • 13-Apr-13    :    PERSIJA     vs    PERSIDAFON
 • 24-Apr-13    :    BARITO PUTERA     vs    PERSIJA
 • 28-Apr-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIJA
 • 11-May-13    :    PERSIJA     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 15-May-13    :    PERSIJA     vs    BARITO PUTERA
 • 22-May-13    :    PERSIRAM     vs    PERSIJA
 • 25-May-13    :    PERSIJA     vs    PERSIWA
 • 26-May-13    :    PERSIDAFON     vs    PERSIJA
 • 8-Jun-13    :    PERSIJA     vs    PERSIPURA
 • 12-Jun-13    :    PERSEPAM MU     vs    PERSIJA
 • 16-Jun-13    :    PERSELA     vs    PERSIJA
 • 22-Jun-13    :    PERSIJA     vs    PERSIB
 • 26-Jun-13    :    PERSIJA     vs    PERSITA
 • 30-Jun-13    :    AREMA INDONESIA     vs    PERSIJA
 • 5-Jul-13    :    GRESIK UNITED     vs    PERSIJA
 • 21-Jul-13    :    PERSIJA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 28-Jul-13    :    PERSIJA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 26-Aug-13    :    PSPS     vs    PERSIJA
 • 3-Sep-13    :    PERSISAM     vs    PERSIJA
 • 7-Sep-13    :    MITRA KUKAR     vs    PERSIJA

Jadwal baru Persidafon ISL 2013

Jadwal baru Persidafon ISL 2013

 • 13-Mar-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIDAFON
 • 26-Mar-13    :    PERSIDAFON     vs    PERSISAM
 • 30-Mar-13    :    PERSIDAFON     vs    MITRA KUKAR
 • 7-Apr-13    :    PSPS     vs    PERSIDAFON
 • 13-Apr-13    :    PERSIJA     vs    PERSIDAFON
 • 24-Apr-13    :    PERSIDAFON     vs    SRIWIJAYA FC
 • 28-Apr-13    :    PERSIDAFON     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 11-May-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIDAFON
 • 16-May-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    PERSIDAFON
 • 22-May-13    :    PERSIDAFON     vs    PSPS
 • 26-May-13    :    PERSIDAFON     vs    PERSIJA
 • 1-Jun-13    :    MITRA KUKAR     vs    PERSIDAFON
 • 6-Jun-13    :    PERSISAM     vs    PERSIDAFON
 • 11-Jun-13    :    PERSIDAFON     vs    BARITO PUTERA
 • 15-Jun-13    :    PERSIDAFON     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 23-Jun-13    :    PERSIDAFON     vs    PERSIRAM
 • 3-Jul-13    :    PERSIPURA     vs    PERSIDAFON
 • 7-Jul-13    :    PERSIWA     vs    PERSIDAFON
 • 21-Jul-13    :    PERSIDAFON     vs    PERSEPAM MU
 • 25-Jul-13    :    PERSIDAFON     vs    PERSELA
 • 20-Aug-13    :    PERSIB     vs    PERSIDAFON
 • 25-Aug-13    :    PERSITA     vs    PERSIDAFON
 • 3-Sep-13    :    PERSIDAFON     vs    AREMA INDONESIA
 • 7-Sep-13    :    PERSIDAFON     vs    GRESIK UNITED

Jadwal baru Persiba Balikpapan ISL 2013

Jadwal baru Persiba Balikpapan ISL 2013

 • 13-Mar-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIDAFON
 • 28-Mar-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    BARITO PUTERA
 • 7-Apr-13    :    PERSIB     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 11-Apr-13    :    MITRA KUKAR     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 18-Apr-13    :    PERSISAM     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 23-Apr-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PSPS
 • 28-Apr-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIJA
 • 11-May-13    :    PERSIJA     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 15-May-13    :    PSPS     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 21-May-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSISAM
 • 25-May-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    MITRA KUKAR
 • 2-Jun-13    :    BARITO PUTERA     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 11-Jun-13    :    PERSIRAM     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 15-Jun-13    :    PERSIDAFON     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 20-Jun-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIPURA
 • 26-Jun-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIWA
 • 3-Jul-13    :    PERSELA     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 7-Jul-13    :    PERSEPAM MU     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 24-Jul-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSITA
 • 30-Jul-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIB
 • 21-Aug-13    :    GRESIK UNITED     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 25-Aug-13    :    AREMA INDONESIA     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 3-Sep-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    SRIWIJAYA FC
 • 7-Sep-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PELITA BANDUNG RAYA

Jadwal Baru Persib ISL 2013

Jadwal Baru Persib ISL 2013

 • 13-Mar-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIB
 • 17-Mar-13    :    PERSIB     vs    AREMA INDONESIA
 • 30-Mar-13    :    PERSIB     vs    GRESIK UNITED
 • 3-Apr-13    :    PERSIB     vs    BARITO PUTERA
 • 7-Apr-13    :    PERSIB     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 15-Apr-13    :    PERSIB     vs    PERSITA
 • 21-Apr-13    :    PERSELA     vs    PERSIB
 • 28-Apr-13    :    PERSEPAM MU     vs    PERSIB
 • 12-May-13    :    PERSIB     vs    PERSELA
 • 19-May-13    :    PERSIB     vs    PERSEPAM MU
 • 25-May-13    :    PERSITA     vs    PERSIB
 • 1-Jun-13    :    AREMA INDONESIA     vs    PERSIB
 • 5-Jun-13    :    GRESIK UNITED     vs    PERSIB
 • 11-Jun-13    :    PERSIB     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 15-Jun-13    :    PERSIB     vs    SRIWIJAYA FC
 • 22-Jun-13    :    PERSIJA     vs    PERSIB
 • 25-Jun-13    :    PSPS     vs    PERSIB
 • 30-Jun-13    :    PERSIB     vs    PERSISAM
 • 6-Jul-13    :    PERSIB     vs    MITRA KUKAR
 • 26-Jul-13    :    BARITO PUTERA     vs    PERSIB
 • 30-Jul-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIB
 • 20-Aug-13    :    PERSIB     vs    PERSIDAFON
 • 24-Aug-13    :    PERSIB     vs    PERSIRAM
 • 3-Sep-13    :    PERSIPURA     vs    PERSIB
 • 7-Sep-13    :    PERSIWA     vs    PERSIB

Jadwal baru Persepam MU ISL 2013

Jadwal baru Persepam MU ISL 2013

 • 14-Mar-13    :    PERSIJA     vs    PERSEPAM MU
 • 26-Mar-13    :    PERSEPAM MU     vs    SRIWIJAYA FC
 • 30-Mar-13    :    PERSEPAM MU     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 10-Apr-13    :    AREMA INDONESIA     vs    PERSEPAM MU
 • 17-Apr-13    :    GRESIK UNITED     vs    PERSEPAM MU
 • 21-Apr-13    :    PERSEPAM MU     vs    PERSITA
 • 28-Apr-13    :    PERSEPAM MU     vs    PERSIB
 • 14-May-13    :    PERSITA     vs    PERSEPAM MU
 • 19-May-13    :    PERSIB     vs    PERSEPAM MU
 • 23-May-13    :    PERSEPAM MU     vs    GRESIK UNITED
 • 26-May-13    :    PERSEPAM MU     vs    AREMA INDONESIA
 • 29-May-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    PERSEPAM MU
 • 2-Jun-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSEPAM MU
 • 12-Jun-13    :    PERSEPAM MU     vs    PERSIJA
 • 16-Jun-13    :    PERSEPAM MU     vs    PSPS
 • 22-Jun-13    :    MITRA KUKAR     vs    PERSEPAM MU
 • 26-Jun-13    :    PERSISAM     vs    PERSEPAM MU
 • 3-Jul-13    :    PERSEPAM MU     vs    BARITO PUTERA
 • 7-Jul-13    :    PERSEPAM MU     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 21-Jul-13    :    PERSIDAFON     vs    PERSEPAM MU
 • 25-Jul-13    :    PERSIRAM     vs    PERSEPAM MU
 • 23-Aug-13    :    PERSEPAM MU     vs    PERSIWA
 • 27-Aug-13    :    PERSEPAM MU     vs    PERSIPURA
 • 7-Sep-13    :    PERSEPAM MU     vs    PERSELA

Jadwal baru Persela ISL 2013

Jadwal baru Persela ISL 2013

 • 16-Mar-13    :    PSPS     vs    PERSELA
 • 27-Mar-13    :    PERSELA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 31-Mar-13    :    PERSELA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 9-Apr-13    :    GRESIK UNITED     vs    PERSELA
 • 13-Apr-13    :    AREMA INDONESIA     vs    PERSELA
 • 21-Apr-13    :    PERSELA     vs    PERSIB
 • 27-Apr-13    :    PERSELA     vs    PERSITA
 • 12-May-13    :    PERSIB     vs    PERSELA
 • 18-May-13    :    PERSITA     vs    PERSELA
 • 22-May-13    :    PERSELA     vs    AREMA INDONESIA
 • 26-May-13    :    PERSELA     vs    GRESIK UNITED
 • 26-May-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    PERSELA
 • 8-Jun-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSELA
 • 12-Jun-13    :    PERSELA     vs    PSPS
 • 16-Jun-13    :    PERSELA     vs    PERSIJA
 • 23-Jun-13    :    PERSISAM     vs    PERSELA
 • 27-Jun-13    :    MITRA KUKAR     vs    PERSELA
 • 3-Jul-13    :    PERSELA     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 6-Jul-13    :    PERSELA     vs    BARITO PUTERA
 • 21-Jul-13    :    PERSIRAM     vs    PERSELA
 • 25-Jul-13    :    PERSIDAFON     vs    PERSELA
 • 22-Aug-13    :    PERSELA     vs    PERSIPURA
 • 27-Aug-13    :    PERSELA     vs    PERSIWA
 • 7-Sep-13    :    PERSEPAM MU     vs    PERSELA

Jadwal baru Pelita Bandung Raya ISL 2013

Jadwal baru Pelita Bandung Raya ISL 2013

 • 13-Mar-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIB
 • 27-Mar-13    :    PERSELA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 30-Mar-13    :    PERSEPAM MU     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 14-Apr-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIPURA
 • 20-Apr-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIWA
 • 24-Apr-13    :    PERSIRAM     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 28-Apr-13    :    PERSIDAFON     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 11-May-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIDAFON
 • 17-May-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIRAM
 • 24-May-13    :    PERSIPURA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 28-May-13    :    PERSIWA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 2-Jun-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSEPAM MU
 • 8-Jun-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSELA
 • 11-Jun-13    :    PERSIB     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 15-Jun-13    :    PERSITA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 18-Jun-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    AREMA INDONESIA
 • 24-Jun-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    GRESIK UNITED
 • 29-Jun-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 21-Jul-13    :    PERSIJA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 27-Jul-13    :    PSPS     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 25-Aug-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSISAM
 • 28-Aug-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    MITRA KUKAR
 • 3-Sep-13    :    BARITO PUTERA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 7-Sep-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PELITA BANDUNG RAYA

Jadwal Baru Mitra Kukar ISL 2013

Jadwal Baru Mitra Kukar ISL 2013

 • 13-Mar-13    :    MITRA KUKAR     vs    PERSIPURA
 • 26-Mar-13    :    PERSIRAM     vs    MITRA KUKAR
 • 30-Mar-13    :    PERSIDAFON     vs    MITRA KUKAR
 • 7-Apr-13    :    MITRA KUKAR     vs    BARITO PUTERA
 • 11-Apr-13    :    MITRA KUKAR     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 25-Apr-13    :    PERSISAM     vs    MITRA KUKAR
 • 11-May-13    :    MITRA KUKAR     vs    PERSISAM
 • 21-May-13    :    BARITO PUTERA     vs    MITRA KUKAR
 • 25-May-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    MITRA KUKAR
 • 1-Jun-13    :    MITRA KUKAR     vs    PERSIDAFON
 • 4-Jun-13    :    MITRA KUKAR     vs    PERSIRAM
 • 12-Jun-13    :    PERSIWA     vs    MITRA KUKAR
 • 16-Jun-13    :    PERSIPURA     vs    MITRA KUKAR
 • 22-Jun-13    :    MITRA KUKAR     vs    PERSEPAM MU
 • 27-Jun-13    :    MITRA KUKAR     vs    PERSELA
 • 2-Jul-13    :    PERSITA     vs    MITRA KUKAR
 • 6-Jul-13    :    PERSIB     vs    MITRA KUKAR
 • 19-Jul-13    :    MITRA KUKAR     vs    AREMA INDONESIA
 • 25-Jul-13    :    MITRA KUKAR     vs    GRESIK UNITED
 • 24-Aug-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    MITRA KUKAR
 • 28-Aug-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    MITRA KUKAR
 • 3-Sep-13    :    MITRA KUKAR     vs    PSPS
 • 7-Sep-13    :    MITRA KUKAR     vs    PERSIJA

Jadwal baru Gresik United ISL 2013

Jadwal baru Gresik United ISL 2013

 • 17-Mar-13    :    PERSITA     vs    GRESIK UNITED
 • 30-Mar-13    :    PERSIB     vs    GRESIK UNITED
 • 9-Apr-13    :    GRESIK UNITED     vs    PERSELA
 • 17-Apr-13    :    GRESIK UNITED     vs    PERSEPAM MU
 • 24-Apr-13    :    PERSIPURA     vs    GRESIK UNITED
 • 28-Apr-13    :    PERSIWA     vs    GRESIK UNITED
 • 14-May-13    :    GRESIK UNITED     vs    PERSIWA
 • 19-May-13    :    GRESIK UNITED     vs    PERSIPURA
 • 23-May-13    :    PERSEPAM MU     vs    GRESIK UNITED
 • 26-May-13    :    PERSELA     vs    GRESIK UNITED
 • 30-May-13    :    GRESIK UNITED     vs    PERSITA
 • 5-Jun-13    :    GRESIK UNITED     vs    PERSIB
 • 9-Jun-13    :    AREMA INDONESIA     vs    GRESIK UNITED
 • 19-Jun-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    GRESIK UNITED
 • 24-Jun-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    GRESIK UNITED
 • 29-Jun-13    :    GRESIK UNITED     vs    PSPS
 • 5-Jul-13    :    GRESIK UNITED     vs    PERSIJA
 • 25-Jul-13    :    MITRA KUKAR     vs    GRESIK UNITED
 • 29-Jul-13    :    PERSISAM     vs    GRESIK UNITED
 • 21-Aug-13    :    GRESIK UNITED     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 24-Aug-13    :    GRESIK UNITED     vs    BARITO PUTERA
 • 3-Sep-13    :    PERSIRAM     vs    GRESIK UNITED
 • 7-Sep-13    :    PERSIDAFON     vs    GRESIK UNITED

Jadwal Baru Barito Putera ISL 2013

Jadwal Baru Barito Putera ISL 2013

 • 13-Mar-13    :    BARITO PUTERA     vs    PERSIRAM
 • 28-Mar-13    :    PERSIBA BALIKPAPAN     vs    BARITO PUTERA
 • 3-Apr-13    :    PERSIB     vs    BARITO PUTERA
 • 7-Apr-13    :    MITRA KUKAR     vs    BARITO PUTERA
 • 14-Apr-13    :    PERSISAM     vs    BARITO PUTERA
 • 24-Apr-13    :    BARITO PUTERA     vs    PERSIJA
 • 27-Apr-13    :    BARITO PUTERA     vs    PSPS
 • 11-May-13    :    PSPS     vs    BARITO PUTERA
 • 15-May-13    :    PERSIJA     vs    BARITO PUTERA
 • 21-May-13    :    BARITO PUTERA     vs    MITRA KUKAR
 • 25-May-13    :    BARITO PUTERA     vs    PERSISAM
 • 2-Jun-13    :    BARITO PUTERA     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 11-Jun-13    :    PERSIDAFON     vs    BARITO PUTERA
 • 15-Jun-13    :    PERSIRAM     vs    BARITO PUTERA
 • 21-Jun-13    :    BARITO PUTERA     vs    PERSIWA
 • 25-Jun-13    :    BARITO PUTERA     vs    PERSIPURA
 • 3-Jul-13    :    PERSEPAM MU     vs    BARITO PUTERA
 • 6-Jul-13    :    PERSELA     vs    BARITO PUTERA
 • 20-Jul-13    :    BARITO PUTERA     vs    PERSITA
 • 26-Jul-13    :    BARITO PUTERA     vs    PERSIB
 • 21-Aug-13    :    AREMA INDONESIA     vs    BARITO PUTERA
 • 24-Aug-13    :    GRESIK UNITED     vs    BARITO PUTERA
 • 3-Sep-13    :    BARITO PUTERA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 7-Sep-13    :    BARITO PUTERA     vs    SRIWIJAYA FC

Jadwal Baru Arema Indonesia ISL 2013

Jadwal baru Arema Indonesia ISL 2013

 • 31-Mar-13    :    PERSITA     vs    AREMA INDONESIA
 • 10-Apr-13    :    AREMA INDONESIA     vs    PERSEPAM MU
 • 13-Apr-13    :    AREMA INDONESIA     vs    PERSELA
 • 20-Apr-13  : PERSIB vs AREMA INDONESIA
 • 24-Apr-13    :    PERSIWA     vs    AREMA INDONESIA
 • 28-Apr-13    :    PERSIPURA     vs    AREMA INDONESIA
 • 11-May-13    :    AREMA INDONESIA     vs    PERSIWA
 • 12-May-13    :    AREMA INDONESIA     vs    PERSIPURA
 • 22-May-13    :    PERSELA     vs    AREMA INDONESIA
 • 26-May-13    :    PERSEPAM MU     vs    AREMA INDONESIA
 • 1-Jun-13    :    AREMA INDONESIA     vs    PERSIB
 • 4-Jun-13    :    AREMA INDONESIA     vs    PERSITA
 • 9-Jun-13    :    AREMA INDONESIA     vs    GRESIK UNITED
 • 18-Jun-13    :    PELITA BANDUNG RAYA     vs    AREMA INDONESIA
 • 23-Jun-13    :    SRIWIJAYA FC     vs    AREMA INDONESIA
 • 30-Jun-13    :    AREMA INDONESIA     vs    PERSIJA
 • 4-Jul-13    :    AREMA INDONESIA     vs    PSPS
 • 19-Jul-13    :    MITRA KUKAR     vs    AREMA INDONESIA
 • 23-Jul-13    :    PERSISAM     vs    AREMA INDONESIA
 • 21-Aug-13    :    AREMA INDONESIA     vs    BARITO PUTERA
 • 25-Aug-13    :    AREMA INDONESIA     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 3-Sep-13    :    PERSIDAFON     vs    AREMA INDONESIA
 • 7-Sep-13    :    PERSIRAM     vs    AREMA INDONESIA

Perubahan Jadwal ISL 2013

Perubahan Jadwal ISL Berkaitan dengan pelaksanaan pelatnas Timnas Senior Indonesia jelang menghadapi Pra Piala Asia 2015.

– Dua laga yang berlangsung pada tanggal 14 Maret, yakni Mitra Kukar vs Persipura dan Persisam Putra Samarinda, dimajukan menjadi tanggal 13 Maret.

– Semua pertandingan ISL hingga tanggal 17 Maret, tetap berlangsung sesuai jadwal.

– Kompetisi ISL baru libur total pada tanggal 18 hingga 25 Maret.

– Jadwal baru untuk 15 laga yang seharusnya digelar pada interval waktu 18-25 Maret:

 • PERSIRAM vs MITRA KUKAR (Stadion Wombik) di Ubah Menjadi 26 Maret 2013
 • PERSIDAFON vs PERSISAM (Stadion BARNABAS YOUWE) di Ubah Menjadi 26 Maret 2013
 • PERSEPAM MU vs SRIWIJAYA FC (Stadion Gelora Bangkalan) di Ubah Menjadi 26 Maret 2013
 • PERSELA vs PELITA JAYA (Stadion Surajaya) di ubah menjadi 27 Maret 2013
 • PERSIPURA vs PSPS (Stadion Mandala) di ubah menjadi 28 maret 2013
 • PERSIWA vs PERSIJA (Stadion Pendidikan) di ubah menjadi 28 Maret 2013
 • PERSIBA BALIKPAPAN vs PS BARITO (Stadion Persiba, Komplek Pertamina Parikesit) di ubah menjadi 28 maret 2013
 • PERSIRAM vs PERSISAM (Stadion Wombik) di ubah menjadi 6 April 2013
 • PERSIDAFON vs MITRA KUKAR (Stadion BARNABAS YOUWE) di ubah menjadi 30 maret 2013
 • PERSIB vs GRESIK UNITED (Stadion Siliwangi) di ubah menjadi 30 maret 2013
 • PERSEPAM MU vs PELITA JAYA (Stadion Gelora Bangkalan) di ubah menjadi 30 maret 2013
 • PERSITA vs AREMA INDONESIA (Stadion Mashud Wisnusaputra) di ubah menjadi 30 maret 2013
 • PERSELA vs SRIWIJAYA FC (Stadion Surajaya) di ubah menjadi 31 maret 2013
 • PERSIPURA vs PERSIJA (Stadion Mandala) di ubah menjadi 31 maret 2013
 • PERSIWA vs PSPS (Stadion Pendidikan) di ubah menjadi 31 maret 2013

Setelah mempertimbangkan beberapa opsi, LIGA memutuskan untuk menggeser semua jadwal ISL dari tanggal 18-15 Maret, untuk digelar kembali mulai tanggal 26 Maret, sesuai urutan pertandingan sebelumnya. Konsekuensinya, semua pertandingan setelah 15 laga yang mengalami pergeseran jadwal tersebut, juga mengalami pergeseran.

INILAH JADWAL LENGKAP ISL MULAI 26 MARET 2013

 • 26-Mar-13 : PERSIDAFON     vs    PERSISAM
 • 26-Mar-13 : PERSIRAM     vs    MITRA KUKAR
 • 26-Mar-13 : PERSEPAM MU     vs    SRIWIJAYA FC
 • 27-Mar-13 : PERSELA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 28-Mar-13 : PERSIPURA     vs    PSPS
 • 28-Mar-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    BARITO PUTERA
 • 28-Mar-13 : PERSIWA     vs    PERSIJA
 • 30-Mar-13 : PERSIB     vs    GRESIK UNITED
 • 30-Mar-13 : PERSIDAFON     vs    MITRA KUKAR
 • 30-Mar-13 : PERSIJA     vs    PERSIRAM
 • 30-Mar-13 : PERSEPAM MU     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 31-Mar-13 : PERSELA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 31-Mar-13 : PERSITA     vs    AREMA INDONESIA
 • 31-Mar-13 : PERSIPURA     vs    PERSIJA
 • 31-Mar-13 : PERSIWA     vs    PSPS

Bulan April 2013

 • 3-Apr-13 : PERSIB     vs    BARITO PUTERA
 • 6-Apr-13 : PERSIRAM     vs    PERSISAM
 • 7-Apr-13 : PERSIB     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 7-Apr-13 : MITRA KUKAR     vs    BARITO PUTERA
 • 7-Apr-13 : PSPS     vs    PERSIDAFON
 • 9-Apr-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSELA
 • 10-Apr-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSEPAM MU
 • 11-Apr-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 13-Apr-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSELA
 • 13-Apr-13 : PERSIJA     vs    PERSIDAFON
 • 13-Apr-13 : PSPS     vs    PERSIRAM
 • 14-Apr-13 : PERSISAM     vs    BARITO PUTERA
 • 14-Apr-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIPURA
 • 15-Apr-13 : PERSIB     vs    PERSITA
 • 16-Apr-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSIWA
 • 17-Apr-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSEPAM MU
 • 18-Apr-13 : PERSISAM     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 20-Apr-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIWA
 • 20-Apr-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSIPURA
 • 21-Apr-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSITA
 • 21-Apr-13 : PERSELA     vs    PERSIB
 • 23-Apr-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PSPS
 • 24-Apr-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSIJA
 • 24-Apr-13 : PERSIWA     vs    AREMA INDONESIA
 • 24-Apr-13 : PERSIRAM     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 24-Apr-13 : PERSIDAFON     vs    SRIWIJAYA FC
 • 24-Apr-13 : PERSIPURA     vs    GRESIK UNITED
 • 25-Apr-13 : PERSISAM     vs    MITRA KUKAR
 • 27-Apr-13 : BARITO PUTERA     vs    PSPS
 • 27-Apr-13 : PERSELA     vs    PERSITA
 • 28-Apr-13 : PERSIDAFON     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 28-Apr-13 : PERSIRAM     vs    SRIWIJAYA FC
 • 28-Apr-13 : PERSIWA     vs    GRESIK UNITED
 • 28-Apr-13 : PERSIPURA     vs    AREMA INDONESIA
 • 28-Apr-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIJA
 • 28-Apr-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSIB

Bulan Mei 2013

 • 11-May-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIDAFON
 • 11-May-13 : PSPS     vs    BARITO PUTERA
 • 11-May-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSIWA
 • 11-May-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSISAM
 • 11-May-13 : PERSIJA     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 12-May-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSIPURA
 • 12-May-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSIRAM
 • 12-May-13 : PERSIB     vs    PERSELA
 • 14-May-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSIWA
 • 14-May-13 : PERSITA     vs    PERSEPAM MU
 • 15-May-13 : PSPS     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 15-May-13 : PERSIJA     vs    BARITO PUTERA
 • 16-May-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSIDAFON
 • 17-May-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIRAM
 • 18-May-13 : PERSITA     vs    PERSELA
 • 19-May-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSIPURA
 • 19-May-13 : PERSIB     vs    PERSEPAM MU
 • 21-May-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSISAM
 • 21-May-13 : BARITO PUTERA     vs    MITRA KUKAR
 • 22-May-13 : PERSIDAFON     vs    PSPS
 • 22-May-13 : PERSELA     vs    AREMA INDONESIA
 • 22-May-13 : PERSIRAM     vs    PERSIJA
 • 23-May-13 : PERSEPAM MU     vs    GRESIK UNITED
 • 24-May-13 : PERSIWA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 24-May-13 : PERSIPURA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 25-May-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSISAM
 • 25-May-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    MITRA KUKAR
 • 25-May-13 : PERSITA     vs    PERSIB
 • 25-May-13 : PERSIJA     vs    PERSIWA
 • 26-May-13 : PERSIRAM     vs    PSPS
 • 26-May-13 : PERSEPAM MU     vs    AREMA INDONESIA
 • 26-May-13 : PERSELA     vs    GRESIK UNITED
 • 26-May-13 : PERSIDAFON     vs    PERSIJA
 • 26-May-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSELA
 • 28-May-13 : PERSIWA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 28-May-13 : PERSIPURA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 29-May-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSEPAM MU
 • 30-May-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSITA

Bulan Juni 2013

 • 1-Jun-13 : PERSISAM     vs    PERSIRAM
 • 1-Jun-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSIB
 • 1-Jun-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSIDAFON
 • 2-Jun-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 2-Jun-13 : PSPS     vs    PERSIPURA
 • 2-Jun-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSEPAM MU
 • 4-Jun-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSIRAM
 • 4-Jun-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSITA
 • 5-Jun-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSIB
 • 6-Jun-13 : PERSISAM     vs    PERSIDAFON
 • 7-Jun-13 : PSPS     vs    PERSIWA
 • 8-Jun-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSELA
 • 8-Jun-13 : PERSIJA     vs    PERSIPURA
 • 9-Jun-13 : AREMA INDONESIA     vs    GRESIK UNITED
 • 9-Jun-13 : PERSITA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 11-Jun-13 : PERSIDAFON     vs    BARITO PUTERA
 • 11-Jun-13 : PERSIRAM     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 11-Jun-13 : PERSIB     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 12-Jun-13 : PERSIPURA     vs    PERSISAM
 • 12-Jun-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSIJA
 • 12-Jun-13 : PERSIWA     vs    MITRA KUKAR
 • 12-Jun-13 : PERSELA     vs    PSPS
 • 15-Jun-13 : PERSIDAFON     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 15-Jun-13 : PERSIB     vs    SRIWIJAYA FC
 • 15-Jun-13 : PERSIRAM     vs    BARITO PUTERA
 • 15-Jun-13 : PERSITA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 16-Jun-13 : PERSIPURA     vs    MITRA KUKAR
 • 16-Jun-13 : PERSELA     vs    PERSIJA
 • 16-Jun-13 : PERSEPAM MU     vs    PSPS
 • 16-Jun-13 : PERSIWA     vs    PERSISAM
 • 18-Jun-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    AREMA INDONESIA
 • 19-Jun-13 : SRIWIJAYA FC     vs    GRESIK UNITED
 • 20-Jun-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIPURA
 • 21-Jun-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSIWA
 • 22-Jun-13 : PERSIJA     vs    PERSIB
 • 22-Jun-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSEPAM MU
 • 22-Jun-13 : PSPS     vs    PERSITA
 • 23-Jun-13 : PERSIDAFON     vs    PERSIRAM
 • 23-Jun-13 : PERSISAM     vs    PERSELA
 • 23-Jun-13 : SRIWIJAYA FC     vs    AREMA INDONESIA
 • 24-Jun-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    GRESIK UNITED
 • 25-Jun-13 : PSPS     vs    PERSIB
 • 25-Jun-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSIPURA
 • 26-Jun-13 : PERSISAM     vs    PERSEPAM MU
 • 26-Jun-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIWA
 • 26-Jun-13 : PERSIJA     vs    PERSITA
 • 27-Jun-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSELA
 • 29-Jun-13 : GRESIK UNITED     vs    PSPS
 • 29-Jun-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 30-Jun-13 : PERSIB     vs    PERSISAM
 • 30-Jun-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSIJA

Bulan Juli 2013

 • 2-Jul-13 : PERSITA     vs    MITRA KUKAR
 • 3-Jul-13 : PERSIWA     vs    PERSIRAM
 • 3-Jul-13 : PERSELA     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 3-Jul-13 : PERSIPURA     vs    PERSIDAFON
 • 3-Jul-13 : PERSEPAM MU     vs    BARITO PUTERA
 • 4-Jul-13 : AREMA INDONESIA     vs    PSPS
 • 5-Jul-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSIJA
 • 6-Jul-13 : PERSIB     vs    MITRA KUKAR
 • 6-Jul-13 : PERSELA     vs    BARITO PUTERA
 • 7-Jul-13 : PERSIPURA     vs    PERSIRAM
 • 7-Jul-13 : PERSITA     vs    PERSISAM
 • 7-Jul-13 : PERSIWA     vs    PERSIDAFON
 • 7-Jul-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 19-Jul-13 : MITRA KUKAR     vs    AREMA INDONESIA
 • 20-Jul-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSITA
 • 21-Jul-13 : PERSIDAFON     vs    PERSEPAM MU
 • 21-Jul-13 : PERSIJA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 21-Jul-13 : PERSIRAM     vs    PERSELA
 • 22-Jul-13 : PSPS     vs    SRIWIJAYA FC
 • 23-Jul-13 : PERSISAM     vs    AREMA INDONESIA
 • 24-Jul-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSITA
 • 25-Jul-13 : PERSIDAFON     vs    PERSELA
 • 25-Jul-13 : PERSIRAM     vs    PERSEPAM MU
 • 25-Jul-13 : MITRA KUKAR     vs    GRESIK UNITED
 • 26-Jul-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSIB
 • 27-Jul-13 : PSPS     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 28-Jul-13 : PERSIWA     vs    PERSIPURA
 • 28-Jul-13 : PERSIJA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 29-Jul-13 : PERSISAM     vs    GRESIK UNITED
 • 30-Jul-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIB

Bulan Agustus 2013

 • 20-Aug-13 : PERSITA     vs    PERSIRAM
 • 20-Aug-13 : PERSIB     vs    PERSIDAFON
 • 21-Aug-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 21-Aug-13 : AREMA INDONESIA     vs    BARITO PUTERA
 • 22-Aug-13 : PERSELA     vs    PERSIPURA
 • 23-Aug-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSIWA
 • 24-Aug-13 : GRESIK UNITED     vs    BARITO PUTERA
 • 24-Aug-13 : SRIWIJAYA FC     vs    MITRA KUKAR
 • 24-Aug-13 : PERSIB     vs    PERSIRAM
 • 25-Aug-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 25-Aug-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSISAM
 • 25-Aug-13 : PERSITA     vs    PERSIDAFON
 • 26-Aug-13 : PSPS     vs    PERSIJA
 • 27-Aug-13 : PERSELA     vs    PERSIWA
 • 27-Aug-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSIPURA
 • 28-Aug-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    MITRA KUKAR
 • 29-Aug-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSISAM

Bulan September 2013

 • 3-Sep-13 : BARITO PUTERA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 3-Sep-13 : PERSIPURA     vs    PERSIB
 • 3-Sep-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    SRIWIJAYA FC
 • 3-Sep-13 : PERSIRAM     vs    GRESIK UNITED
 • 3-Sep-13 : MITRA KUKAR     vs    PSPS
 • 3-Sep-13 : PERSIDAFON     vs    AREMA INDONESIA
 • 3-Sep-13 : PERSIWA     vs    PERSITA
 • 3-Sep-13 : PERSISAM     vs    PERSIJA
 • 7-Sep-13 : PERSISAM     vs    PSPS
 • 7-Sep-13 : PERSIPURA     vs    PERSITA
 • 7-Sep-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 7-Sep-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSELA
 • 7-Sep-13 : PERSIRAM     vs    AREMA INDONESIA
 • 7-Sep-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSIJA
 • 7-Sep-13 : PERSIWA     vs    PERSIB
 • 7-Sep-13 : BARITO PUTERA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 7-Sep-13 : PERSIDAFON     vs    GRESIK UNITED