Jadwal Lengkap Pertandingan Indonesia Super League 2013 Terbaru

Inilah jadwal lengkap kompetisi Indonesia Super League yang telah diperbaharui terkait dengan adanya pelatnan TIMNAS menghadapi Pra Piala Asia 2013

Bulan Maret 2013

 • 13-Mar-13 : PERSISAM     vs    PERSIWA
 • 13-Mar-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIDAFON
 • 13-Mar-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSIRAM
 • 13-Mar-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSIPURA
 • 13-Mar-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSITA
 • 13-Mar-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIB
 • 14-Mar-13 : PERSIJA     vs    PERSEPAM MU
 • 16-Mar-13 : PSPS     vs    PERSELA
 • 17-Mar-13 : PERSITA     vs    GRESIK UNITED
 • 17-Mar-13 : PERSIB     vs    AREMA INDONESIA
 • 26-Mar-13 : PERSIDAFON     vs    PERSISAM
 • 26-Mar-13 : PERSIRAM     vs    MITRA KUKAR
 • 26-Mar-13 : PERSEPAM MU     vs    SRIWIJAYA FC
 • 27-Mar-13 : PERSELA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 28-Mar-13 : PERSIPURA     vs    PSPS
 • 28-Mar-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    BARITO PUTERA
 • 28-Mar-13 : PERSIWA     vs    PERSIJA
 • 30-Mar-13 : PERSIB     vs    GRESIK UNITED
 • 30-Mar-13 : PERSIDAFON     vs    MITRA KUKAR
 • 30-Mar-13 : PERSIJA     vs    PERSIRAM
 • 30-Mar-13 : PERSEPAM MU     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 31-Mar-13 : PERSELA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 31-Mar-13 : PERSITA     vs    AREMA INDONESIA
 • 31-Mar-13 : PERSIPURA     vs    PERSIJA
 • 31-Mar-13 : PERSIWA     vs    PSPS

Bulan April 2013

 • 3-Apr-13 : PERSIB     vs    BARITO PUTERA
 • 6-Apr-13 : PERSIRAM     vs    PERSISAM
 • 7-Apr-13 : PERSIB     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 7-Apr-13 : MITRA KUKAR     vs    BARITO PUTERA
 • 7-Apr-13 : PSPS     vs    PERSIDAFON
 • 9-Apr-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSELA
 • 10-Apr-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSEPAM MU
 • 11-Apr-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 13-Apr-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSELA
 • 13-Apr-13 : PERSIJA     vs    PERSIDAFON
 • 13-Apr-13 : PSPS     vs    PERSIRAM
 • 14-Apr-13 : PERSISAM     vs    BARITO PUTERA
 • 14-Apr-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIPURA
 • 15-Apr-13 : PERSIB     vs    PERSITA
 • 16-Apr-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSIWA
 • 17-Apr-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSEPAM MU
 • 18-Apr-13 : PERSISAM     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 20-Apr-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIWA
 • 20-Apr-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSIPURA
 • 21-Apr-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSITA
 • 21-Apr-13 : PERSELA     vs    PERSIB
 • 23-Apr-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PSPS
 • 24-Apr-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSIJA
 • 24-Apr-13 : PERSIWA     vs    AREMA INDONESIA
 • 24-Apr-13 : PERSIRAM     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 24-Apr-13 : PERSIDAFON     vs    SRIWIJAYA FC
 • 24-Apr-13 : PERSIPURA     vs    GRESIK UNITED
 • 25-Apr-13 : PERSISAM     vs    MITRA KUKAR
 • 27-Apr-13 : BARITO PUTERA     vs    PSPS
 • 27-Apr-13 : PERSELA     vs    PERSITA
 • 28-Apr-13 : PERSIDAFON     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 28-Apr-13 : PERSIRAM     vs    SRIWIJAYA FC
 • 28-Apr-13 : PERSIWA     vs    GRESIK UNITED
 • 28-Apr-13 : PERSIPURA     vs    AREMA INDONESIA
 • 28-Apr-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIJA
 • 28-Apr-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSIB

Bulan Mei 2013

 • 11-May-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIDAFON
 • 11-May-13 : PSPS     vs    BARITO PUTERA
 • 11-May-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSIWA
 • 11-May-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSISAM
 • 11-May-13 : PERSIJA     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 12-May-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSIPURA
 • 12-May-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSIRAM
 • 12-May-13 : PERSIB     vs    PERSELA
 • 14-May-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSIWA
 • 14-May-13 : PERSITA     vs    PERSEPAM MU
 • 15-May-13 : PSPS     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 15-May-13 : PERSIJA     vs    BARITO PUTERA
 • 16-May-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSIDAFON
 • 17-May-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSIRAM
 • 18-May-13 : PERSITA     vs    PERSELA
 • 19-May-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSIPURA
 • 19-May-13 : PERSIB     vs    PERSEPAM MU
 • 21-May-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSISAM
 • 21-May-13 : BARITO PUTERA     vs    MITRA KUKAR
 • 22-May-13 : PERSIDAFON     vs    PSPS
 • 22-May-13 : PERSELA     vs    AREMA INDONESIA
 • 22-May-13 : PERSIRAM     vs    PERSIJA
 • 23-May-13 : PERSEPAM MU     vs    GRESIK UNITED
 • 24-May-13 : PERSIWA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 24-May-13 : PERSIPURA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 25-May-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSISAM
 • 25-May-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    MITRA KUKAR
 • 25-May-13 : PERSITA     vs    PERSIB
 • 25-May-13 : PERSIJA     vs    PERSIWA
 • 26-May-13 : PERSIRAM     vs    PSPS
 • 26-May-13 : PERSEPAM MU     vs    AREMA INDONESIA
 • 26-May-13 : PERSELA     vs    GRESIK UNITED
 • 26-May-13 : PERSIDAFON     vs    PERSIJA
 • 26-May-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSELA
 • 28-May-13 : PERSIWA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 28-May-13 : PERSIPURA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 29-May-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSEPAM MU
 • 30-May-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSITA

Bulan Juni 2013

 • 1-Jun-13 : PERSISAM     vs    PERSIRAM
 • 1-Jun-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSIB
 • 1-Jun-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSIDAFON
 • 2-Jun-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 2-Jun-13 : PSPS     vs    PERSIPURA
 • 2-Jun-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSEPAM MU
 • 4-Jun-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSIRAM
 • 4-Jun-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSITA
 • 5-Jun-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSIB
 • 6-Jun-13 : PERSISAM     vs    PERSIDAFON
 • 7-Jun-13 : PSPS     vs    PERSIWA
 • 8-Jun-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSELA
 • 8-Jun-13 : PERSIJA     vs    PERSIPURA
 • 9-Jun-13 : AREMA INDONESIA     vs    GRESIK UNITED
 • 9-Jun-13 : PERSITA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 11-Jun-13 : PERSIDAFON     vs    BARITO PUTERA
 • 11-Jun-13 : PERSIRAM     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 11-Jun-13 : PERSIB     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 12-Jun-13 : PERSIPURA     vs    PERSISAM
 • 12-Jun-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSIJA
 • 12-Jun-13 : PERSIWA     vs    MITRA KUKAR
 • 12-Jun-13 : PERSELA     vs    PSPS
 • 15-Jun-13 : PERSIDAFON     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 15-Jun-13 : PERSIB     vs    SRIWIJAYA FC
 • 15-Jun-13 : PERSIRAM     vs    BARITO PUTERA
 • 15-Jun-13 : PERSITA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 16-Jun-13 : PERSIPURA     vs    MITRA KUKAR
 • 16-Jun-13 : PERSELA     vs    PERSIJA
 • 16-Jun-13 : PERSEPAM MU     vs    PSPS
 • 16-Jun-13 : PERSIWA     vs    PERSISAM
 • 18-Jun-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    AREMA INDONESIA
 • 19-Jun-13 : SRIWIJAYA FC     vs    GRESIK UNITED
 • 20-Jun-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIPURA
 • 21-Jun-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSIWA
 • 22-Jun-13 : PERSIJA     vs    PERSIB
 • 22-Jun-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSEPAM MU
 • 22-Jun-13 : PSPS     vs    PERSITA
 • 23-Jun-13 : PERSIDAFON     vs    PERSIRAM
 • 23-Jun-13 : PERSISAM     vs    PERSELA
 • 23-Jun-13 : SRIWIJAYA FC     vs    AREMA INDONESIA
 • 24-Jun-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    GRESIK UNITED
 • 25-Jun-13 : PSPS     vs    PERSIB
 • 25-Jun-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSIPURA
 • 26-Jun-13 : PERSISAM     vs    PERSEPAM MU
 • 26-Jun-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIWA
 • 26-Jun-13 : PERSIJA     vs    PERSITA
 • 27-Jun-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSELA
 • 29-Jun-13 : GRESIK UNITED     vs    PSPS
 • 29-Jun-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 30-Jun-13 : PERSIB     vs    PERSISAM
 • 30-Jun-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSIJA

Bulan Juli 2013

 • 2-Jul-13 : PERSITA     vs    MITRA KUKAR
 • 3-Jul-13 : PERSIWA     vs    PERSIRAM
 • 3-Jul-13 : PERSELA     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 3-Jul-13 : PERSIPURA     vs    PERSIDAFON
 • 3-Jul-13 : PERSEPAM MU     vs    BARITO PUTERA
 • 4-Jul-13 : AREMA INDONESIA     vs    PSPS
 • 5-Jul-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSIJA
 • 6-Jul-13 : PERSIB     vs    MITRA KUKAR
 • 6-Jul-13 : PERSELA     vs    BARITO PUTERA
 • 7-Jul-13 : PERSIPURA     vs    PERSIRAM
 • 7-Jul-13 : PERSITA     vs    PERSISAM
 • 7-Jul-13 : PERSIWA     vs    PERSIDAFON
 • 7-Jul-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 19-Jul-13 : MITRA KUKAR     vs    AREMA INDONESIA
 • 20-Jul-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSITA
 • 21-Jul-13 : PERSIDAFON     vs    PERSEPAM MU
 • 21-Jul-13 : PERSIJA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 21-Jul-13 : PERSIRAM     vs    PERSELA
 • 22-Jul-13 : PSPS     vs    SRIWIJAYA FC
 • 23-Jul-13 : PERSISAM     vs    AREMA INDONESIA
 • 24-Jul-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSITA
 • 25-Jul-13 : PERSIDAFON     vs    PERSELA
 • 25-Jul-13 : PERSIRAM     vs    PERSEPAM MU
 • 25-Jul-13 : MITRA KUKAR     vs    GRESIK UNITED
 • 26-Jul-13 : BARITO PUTERA     vs    PERSIB
 • 27-Jul-13 : PSPS     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 28-Jul-13 : PERSIWA     vs    PERSIPURA
 • 28-Jul-13 : PERSIJA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 29-Jul-13 : PERSISAM     vs    GRESIK UNITED
 • 30-Jul-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PERSIB

Bulan Agustus 2013

 • 20-Aug-13 : PERSITA     vs    PERSIRAM
 • 20-Aug-13 : PERSIB     vs    PERSIDAFON
 • 21-Aug-13 : GRESIK UNITED     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 21-Aug-13 : AREMA INDONESIA     vs    BARITO PUTERA
 • 22-Aug-13 : PERSELA     vs    PERSIPURA
 • 23-Aug-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSIWA
 • 24-Aug-13 : GRESIK UNITED     vs    BARITO PUTERA
 • 24-Aug-13 : SRIWIJAYA FC     vs    MITRA KUKAR
 • 24-Aug-13 : PERSIB     vs    PERSIRAM
 • 25-Aug-13 : AREMA INDONESIA     vs    PERSIBA BALIKPAPAN
 • 25-Aug-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    PERSISAM
 • 25-Aug-13 : PERSITA     vs    PERSIDAFON
 • 26-Aug-13 : PSPS     vs    PERSIJA
 • 27-Aug-13 : PERSELA     vs    PERSIWA
 • 27-Aug-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSIPURA
 • 28-Aug-13 : PELITA BANDUNG RAYA     vs    MITRA KUKAR
 • 29-Aug-13 : SRIWIJAYA FC     vs    PERSISAM

Bulan September 2013

 • 3-Sep-13 : BARITO PUTERA     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 3-Sep-13 : PERSIPURA     vs    PERSIB
 • 3-Sep-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    SRIWIJAYA FC
 • 3-Sep-13 : PERSIRAM     vs    GRESIK UNITED
 • 3-Sep-13 : MITRA KUKAR     vs    PSPS
 • 3-Sep-13 : PERSIDAFON     vs    AREMA INDONESIA
 • 3-Sep-13 : PERSIWA     vs    PERSITA
 • 3-Sep-13 : PERSISAM     vs    PERSIJA
 • 7-Sep-13 : PERSISAM     vs    PSPS
 • 7-Sep-13 : PERSIPURA     vs    PERSITA
 • 7-Sep-13 : PERSIBA BALIKPAPAN     vs    PELITA BANDUNG RAYA
 • 7-Sep-13 : PERSEPAM MU     vs    PERSELA
 • 7-Sep-13 : PERSIRAM     vs    AREMA INDONESIA
 • 7-Sep-13 : MITRA KUKAR     vs    PERSIJA
 • 7-Sep-13 : PERSIWA     vs    PERSIB
 • 7-Sep-13 : BARITO PUTERA     vs    SRIWIJAYA FC
 • 7-Sep-13 : PERSIDAFON     vs    GRESIK UNITED
Advertisements
Leave a comment

Tinggalkan Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: